Jdi na obsah Jdi na menu
 


TESTY PRO FOTBALOVÉ TRENÉRY - UEFA LICENCE B

23. 11. 2007
, Online Monitor : Vítáme Vás na internetových stránkách fotbalového oddílu "Fk Libochovice".
Přidat k oblíbeným    Přidat jako domovskou stránku   Kniha návštěv   Email   Diář Photobucket
Google překladač    FIFA    UEFA    ČMFS   Fotbal v TV    Fotbal živě   TV program

           

1.  ZKUŠEBNÍ OTÁZKY UEFA LICENCE "B" - ÚSTNÍ ZKOUŠKA
     1.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na vedeni míče a obcházení soupeře ?
b/ Herní činnost jednotlivce - přihrávání ?
c/ Co je herní výkon a z jakých složek se sestává ?
d/ Systémy hry a jak vznikaly ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     2.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na přihrávání ?
b/ Jak se dělí pohybové schopnosti ?
c/ Herní činnost jednotlivce - výběr místa ?
d/ Věkové kategorie ve sportovní přípravě mládeže ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     3.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení na přihrávání ?
b/ Herní činnost jednotlivce ?
c/ Co vite o energetickém zapezpečení pohybových schopností ?
d/ Věkové zvláštnosti sportovní přípravy mládeže ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     4.
a/ Grafické znázornění průpravné cvičení přihrávání, zpracování míče, střelba ?
b/ Herní činnost jednotlivce - střelba ?
c/ Charakterizujte energetický systém ATP - CP ?
d/ Fáze hry ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     5.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení na kombinaci obrannou - křižováním ?
b/ Vyjmenuj co je obsahem technicko - taktické stránky fotbalu ?
c/ Herní kombinace ?
d/ LA systém - charakteristika - prostředky v trénink. procesu, uveď příklady ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     6.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení na obrannou kombinaci, vzájemné zajišťování ?
b/ Herní činnost jednotlicce - odebírání míče ?
c/ Typy tréninkových jednotek ?
d/ Charakterizujte energatický systém O2 a uveďte příklady v tréninkovém procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     7.
a/ Grafické znázornění - průpravná hra na nácvik útočné kombinace při zakládání útoku ?
b/ Vyjmenuj herní činnosti jednotlivce ?
c/ Co jsou koordinační schopnosti - charakterizuj je ?
d/ Herní činnosti jednotlivce - obranné ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     8.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na přihrávání a zpracování ?
b/ Vyjmenuj útočné herní činnosti ?
c/ Co víte o struktuře obratnostních schopností a co při jejich rozvoji sehrává rozhodující  role ?
d/ TE-TA příprava a co do této složky patří ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     9.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na výběr místa ?
b/ Vyjmenuj obranné herní činnosti jednotlivce ?
c/ Vyjmenuj obratnostní schopnosti a uveď příklady z tréninkového procesu ?
d/ Sportovní příprava mládeže - věková kategorie 8 - 10 let ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     10.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na přihrávání a střelbu ?
b/ Herní činnost jednotlivce - obsazování hráče s míčem ?
c/ Co víte o metodice obratnostních schopností a jak se dělí ?
d/ Sportovní příprava mládeže věková kategorie 6 - 8 let ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     11.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení na přebírání hráčů soupeře ?
b/ Fáze hry ?
c/ Jaké zásady platí pro rozvoj obratnostních schopností ?
d/ Sportovní příprava mládeže - věková kategorie 10 - 12 let ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     12.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na vedení míče a obcházení soupeře ?
b/ Vyjmenuj systémy hry ?
c/ Jaké znáte prostředky rozvoje obratnostních schopností, uveďte příklady z tréninkového procesu ?
d/ Sportovní příprava mládeže 12 - 14 let ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     13.
a/ Grafické znázornění - průpravné hry na výběr místa ?
b/ Vyjmenuj obranné herní činnosti jednotlivce ?
c/ Co je pohyblivost a jak dělíme pohyblivostní cvičení, uveď příklady z TC ?
d/ Sportovní příprava mládeže 14 - 16 let ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     14.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na hru hlavou ?
b/ Vyjmenuj herní kombinace ?
c/ Co vite o metodice rozvoje kondičních schopností a na co se dělí ?
d/ Sportovní příprava mládeže 16 - 18 let ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     15.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na střelbu po přihrávce ?
b/ Obranné herní činnosti jednotlivce ?
c/ Plánování tréninkového procesu ?
d/ Co obsahuje metodika rozvoje všeobecné pohybové činnosti a uveďte příklady z tréninkového procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     16.
a/ Grafické znázornění herního cvičení na vzájemné zajišťování ?
b/ Útočné činnosti brankáře ?
c/ Způsoby vedení útoku ?
d/ Co je obsahem metodiky pohybových struktur a uveďte příklady z tréninkového procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     17.
a/ Grafické znázornění - průpravná hra, přihrávka z křídelního prostoru ?
b/ Roční tréninkový cyklus ?
c/ Příprava na utkání ?
d/ Co jsou rychlostní schopnosti a jak je rozdělujeme ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     18.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na přihrávání a střelbu ?
b/ Přípravné období - hra brankáře ?
c/ Jaké jsou psychiské procesy při rozvoji rychlostních schopností a uveďte příklady z tréninkového procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     19.
a/ Grafické znázornění - průpravná hra - branka platí po zpětné přihrávce ?
b/ Týdenní tréninkový cyklus ?
c/ Vedení mužstva v utkání ?
d/ Jaké znáte motorické procesy při rozvoji rychlostních schopností z tréninkového procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     20.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení na vedení postupného útoku ?
b/ Stavba tréninkové jednotky ?
c/ Herní kombinace obranné ?
d/ Co jsou silové schopnosti a co může být odporem ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     21.
a/ Grafické znázornění - základního rozestavení hráčů při systému WM ?
b/ Hlavní období ročního tréninkového cyklu ?
c/ Příprava, vedení a hodnocení utkání ?
d/ Co víte o stažlivosti svalů a vyjmenujte typy svalových kontrakcí ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     22.
a/ Grafické znázornění - rozestavení hráčů při pyramidovém systému ?
b/ Přechodná období ročního tréninkového systému ?
c/ Standartní situace - vyjmenujte ?
d/ Jaké znáte druhy silových schopností a charakterizujte je včetně svalových kontrakcí ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     23.
a/ Grafické znázornění - rozestavení hráčů tříobrancového systému WM ?
b/ Stavba tréninkové jednotky ?
c/ Útočné herní činnosti jednotlivce ?
d/ Jaké znáte prostředky rozvoje silových schopností ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     24.
a/ Grafické znázornění - rozestavení hráčů systému 4 - 2 - 4 a další varianty ?
b/ Zimní přípravné období ?
c/ Herní činnosti jednotlivce ?
d/ Vyjmenujte motiv rychlostních schopností a metodotvorné činitele ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     25.
a/ Grafické znázornění - standartní situace - rohový kop ?
b/ Letní přípravné období ?
c/ Herní kombinace ?
d/ Vyjmenujte metody rozvoje silových schopností, charakterizujte je a uveďte příklady z tréninkového procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     26.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení na střelbu po narážečce ?
b/ Herní činnosti jednotlivce útočné ?
c/ Hra brankáře - činnosti : ?
d/ Co víte o rozvoji vytrvalostních schopností a jak se člení ? Uveďte příklady z tréninkového procesu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     27.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na přihrávání a zpracování míče ?
b/ Obsah technicko-taktické stránky fotbalu ?
c/ Průpravná část tréninkové jednotky ?
d/ Co víte o metodotvorných činitelích při rozvoji vytrvalostních schopností ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     28.
a/ Grafické znázornění - herní cvičení vedení útoku v křídelním prostoru ?
b/ Úvodní a závěrečná část tréninkové jednotky ?
c/ Herní činnost jednotlivce - přihrávání ?
d/ V čem spočívá odlišnost metod rozvoje vytrvalosti ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     29.
a/ Grafické znárornění - rychlý protiútok ?
b/ Zimní přípravné období ?
c/ Herní činnosti jednotlivce - vedení míče a obcházení soupeře ?
d/ Jaké znáte metody rozvoje vytrvalosti, uveďte příklady z tréninkového procesu a charakterizujte je z hlediska energetického zabezpečení ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     30.
a/ Grafické znázornění - průpravné cvičení na přihrávání a střelbu ?
b/ Hlavní období v ročním tréninkovém cyklu ?
c/ Obranné činnosti hry brankáře ?
d/ Vyjmenujte intervalové metody rozvoje vytrvalostních schopností, charakterizujte je a uveďte příklady z tréninkového procesu ?

2.  ZKUŠEBNÍ OTÁZKY UEFA LICENCE "B" - PÍSEMNÁ ZKOUŚKA ZDRAVOVĚDA - rozepiš se k následujícím bodům / postup ošetření, rozpoznání, prostředky k ošetření atd./
1.  Co si představujete pod pojmem hygiena ? 
2.  Tepenné krvácení ?
3.  Umělé dýchání ?
4.  Bezvědomí ?
5.  Nepřímá masáž srdce ?
6.  Zlomenina bércových kostí ?
7.  Úžeh ?
8.  Podvrknutí kotníku ?
9.  Vykloubení ramenního kloubu ?
10. Protišoková opatření ?
11. Zlomenina předloktí ?
12. Dílčí části lidského těla ?
13. Význam hygieny ?
14. Popiš kostru dolní končetiny ?
15. Nervový systém rozdělení a jak je zpracován vnější a vnitřní podmět ?
16. Tepenná a žilní krvácení - rozdíly - postup ?
17. Popiš kosti pánve lid. těla ?
18. Popiš kosti paže ?
19. V jakém poměru se kombinuje umělé dýchání a nepřímá masáž srdce ?
20. Popiš stab. polohu lid. těla ?
21. Úpal ?
22. Rozdíl úžeh : úpal ?
23. Vyjmenuj 5 svalů na paži ?
24. Vyjmenuj 5 svalů na noze ?

3.  ZKUŠEBNÍ OTÁZKY UEFA LICENCE "B"  - PÍSEMNÁ ZKOUŚKA DIDAKTIKA - rozepiš se k následujícím bodům
1.  Úkoly tělesné výchovy ?
2.  Jaké jsou složky výchovy ?
3.  Vyjmenuj vlastnosti jedince ?
4.  U které věkové kategorie převládá učení nápodobou ?
5.  Co rozvijí u hráče tělesná příprava ?
6.  Fáze senzomotorického učení ?
7.  Jaké jsou úkoly trenéra ?
8.  Co musí trenér umět pro svou práci ?
9.  Jaké mohou být chyby trenéra ?
10. Typologie trenéra ?
11. Cíle tréninkové jednotky ?
12. Stavba tréninkové jednotky ?
13. Didaktické zásady ?
14. Co řeší didaktika ?
15. Co to je a jaké úkoly má sportovní trénink ?
16. Organizační formy tréninkové jednotky ?
17. Druhy temperamentu ?
18. Co to je sportovní skupina ?
19. Role ve skupině ?
20. Co to je a jak vzniká přetrénovanost ?
21. Rozdíl mezi herním cvičením a průpravnou hrou ?
22. Psychické vlastnosti osobnosti ?

4.  ZKUŠEBNÍ OTÁZKY UEFA LICENCE "B" - TEST Z PRAVIDEL KOPANÉ A SOUTĚZNÍHO ŘÁDU
Připraveno 40 otázek. Na otázku přípraveny 4 odpovědi. Něco podobného jako v autoškole. Ani jeden z 25 uchazečů nenapsal test bez chyby a to jsme měli v kurzu 3 rozhodčí. Otázky byly záludné. Odpovědi podobné. Při křížkování pozor na slovíčka.

5.  ZKUŠEBNÍ OTÁZKY UEFA LICENCE "B" - PRAKTICKÁ UKÁZKA TVÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY
Zadání dostaneš od lektorů na začátku kurzu. Skoro celý kurz máš na přípravu, sestavení a případnou konzultaci. Zkouška je jednoduchá. Doporučuji vlastní píšťalku a stopky k dodržování potřebných časů. O tvé výsledné zmámce z velké části rozhodne rázný a přesvědčivý hlasový projev.
Internet rádia  SMS zdarma  Litoměř.deník  Litoměř.24.cz  Tel.seznam  Jízdní řády
Profile Visitor Map - Click to view visits
Create your own visitor map
Datum založení webových stránek FK Libochovice 1.9.2007         ADMINISTRACE : www.estranky.cz        
Děkujeme Vám za návštěvu. Připomínky a náměty zasílejte na e-mail adresu : mega.pc@seznam.cz Google Pagerank - www.fk-libochovice.estranky.czGoogle PagerankS-Rank - www.fk-libochovice.estranky.czS-RankJyxoRank - www.fk-libochovice.estranky.czJyxoRank         MĚŘENÍ RYCHLOSTI : www.dsl.cz TVGolo.com - New Goals - Aktuální fotbalová videa z většiny světových soutěží, pohárů a mezistátních zápasů
Aktuální fotbalová videa z většiny světových soutěží, pohárů a mezistátních zápasů.